Aanvraag lidmaatschap 

Geef je zaak een toekomst!

Febelsol verenigt

Voordelen voor de leden:

• Belangenverdediging voor jouw zaak.
• Begeleiding bij juridische kwesties (vb juridische informatie, hulp bij controle, enz)
• Informatie omtrent de zonnebankbranche, wetgeving, maatregelen etc via de tweemaandelijkse nieuwsbrief, de facebookpostings, algemene ledenvergadering
• Je maakt deel uit van een bijzonder en uniek netwerk, waarbij je kan rekenen op steun en advies van de branche.

Wat is Febelsol?

Febelsol heeft als doel, de belangen van zonnecentra te verdedigen, de leden te informeren en inspiratie te geven. De sectorvereniging bevordert tevens de kwaliteit en veiligheid van het zonnen op de zonnebank door middel van de „Code voor Praktijkuitoefening“. Samen met onze leden, maken we ons sterk voor een professionele dienstverlening in de zonnebranche. Voor de consument vertaalt zich dat in opgeleide medewerkers, die deskundig advies over het zonnen kunnen geven, hoge hygiënestandaards en veilige apparatuur.

Febelsol werkt als Belgische sectorvereniging nauw samen met ESA, de European Sunlight Association. De ESA werkt actief samen met de EU om operationele normen voor zonnebankmateriaal en -diensten in heel Europa te definiëren en te implementeren.

Verder staat Febelsol ook in contact met de fabrikanten en leveranciers van zonnebanken, lampen en zonnecosmetica, zodat we steeds de vinger aan de pols houden en kunnen meewerken aan nieuwe richtlijnen en standaards.

Febelsol is de Belgische Federatie van de professionele zonnecentra en verenigt alle bedrijven in de zonnebranche.

Wat doet Febelsol?

Febelsol wil de communicatie en medezeggenschap bij de overheden en de politiek versterken, om zo de branche een succesvolle toekomst te verzekeren. Via de “Code voor Praktijkoefening”, wordt er naar een steeds verdere professionalisering van de zonnebankbranche gestreefd. Dat versterkt het draagvlak naar de overheid toe.

Febelsol is het klankbord voor jouw vragen. We zetten daarvoor in op open communicatie, zodat je werkbare antwoorden krijgt.

Je kan via Febelsol een netwerk met je concullega’s opbouwen. Daarvoor organiseren we ook 1 à 2 maal per jaar een algemene ledenvergadering.

Verder verspreiden we heel wat nieuwtjes en geven inspiratie om je zaak succesvol naar voren te brengen.

Online aanvraag lidmaatschap!

Loading