Aanvraag lidmaatschap 

Geef je zaak een toekomst!

Febelsol verenigt

Wat is Febelsol?

Febelsol is de beroepsorganisatie die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de professionele uitbaters van zonnebankcentra.

Febelsol vertegenwoordigt zowel de bemande als de volautomatische zonnebankcentra.

Doelstellingen Febelsol:

  • Het verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van zonnebankuitbaters bij de uitoefening van hun beroep;
  • Het vertegenwoordigen van de zonnebankuitbaters in de contacten en onderhandelingen met officiële instanties;
  • Het informeren van haar leden (knowhow, informatie en advies)
  • Het bevorderen van sociale contacten en samenwerking tussen zonnebankuitbaters en aanverwante professionals;
  • Het professionaliseren van de sector;

Voordelen voor de leden:

1. Belangenbehartiging:
Bij federale & regionale overheid 
Bij andere organisaties / instellingen die een direct of indirect impact hebben op de activiteiten van de zonnebankuitbaters. 
2. Informatie: 
Systematische opvolging van politieke actualiteit 
Informatieve website 
Nieuwsbrieven 
3. Samenwerking: 
Organisatie van de jaarlijkse Algemene Vergadering 
Organisatie van een jaarlijks event waarop leden en partners worden uitgenodigd met ofwel een diner, ofwel een spreker, ofwel een happening. De leden betalen een verminderde prijs. 
4. Professionalisering:
Organisatie van trainingen voor uitbaters en zonnebankmedewerkers (vnl regelgeving en professionele taken)
Bezorgen van standaard materiaal (cfr administratieve verplichtingen)

Online aanvraag lidmaatschap!

Loading